Wymuszenie aktualizacji agenta

icon-rollbackWymuszenie aktualizacji agenta

Ustawienia polityk oprogramowania  Webroot SecureAnywhere umożliwiają automatyczną aktualizację, za każdym razem, gdy producent wyda nowszą wersję aplikacji. Proces ten, jak wcześniej wspomniano – automatyczny, nie wymaga jakiejkolwiek ingerencji ze strony administratora. Oprogramowanie powinno zaktualizować się w ciągu siedmiu dni od pojawienia się aktualizacji na serwerach producenta.

 

Administrator może wymusić aktualizację oprogramowania na dwa sposoby:

  1. Aktualizacja z poziomu GUI.
  2.  Aktualizacja z poziomu konsoli administratora.

 

  1. Aktualizacja z poziomu GUI

Najprostszy sposób wymuszenia aktualizacji oprogramowania – wystarczy wejść w menu kontekstowe oraz wybrać opcję „Refresh configuration”:

 

 

1

 

 

  1. Aktualizacja z poziomu konsoli administratora

Wymuszenie aktualizacji z poziomu konsoli administratora, polega na wysłaniu odpowiedniej komendy i odnośnika do paczki instancyjnej.

 

Na początku, należy w sekcji „Group Managment” odszukać i zaznaczyć checkbox’em odpowiednie stacje:

 

2

 

Na zaznaczone jednostki wysyłamy komendę pobrania i wykonania pliku. Komendę można wysłać przechodząc do „Agent Commands > Advanced > Download and run a file”

 

3

 

W polu url należy podać link do najnowszej wersji oprogramowanie (pod tym adresem zawsze jest najnowsza wersja wydania):

http://anywhere.webrootcloudav.com/zerol/wsasme.exe

 

W miejscu na wpisanie komendy należy podać:
wsasme.exe/key=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx zastępując XXX swoim kluczem licencyjnym. Całość powinna wyglądać podobnie do rzutu przedstawionego niżej:

 

4

 

 

Po odebraniu komendy, agent automatycznie przeinstaluje się do najnowszej wersji.