Konsola Webroot zmiana polityki endpointów

icon-support-remote

Zmiana polityki w konsoli
dla jednej lub dla grupy końcówek
Webroot endpoint protection

 

 

W celu zmiany polityki przechodzimy w konsoli administracyjnej Webroot Endpoint Protection
na zakładkę Group Management.

 

Następnie w panelu Groups po lewej wybieramy nazwę grupy, w której znajdują się docelowe stacje robocze.

 

foto1 Webroot

 

 

Z panelu Endpoints po prawej wybieramy jedną, wiele lub wszystkie końcówki z danej grupy.

 

Webroot-foto2

Webroot-konsola-fot4a

Webroot-foto3

 

 

W celu przydzielania polityki w kolejnym kroku klikamy na listwie poleceń Apply policy to endpoints.

 

foto5-grupowanie-Webroot

 

Pojawi nam się nam okno wyboru nowej polityki dla zaznaczonych stacji roboczych.

Z rozwijanej listy wybieramy nową politykę i zatwierdzamy przyciskiem Apply.

UWAGA: Jeśli zaznaczymy ilość końcówek, która nie mieści się na jednej stronie w konsoli webroot zostaniemy także zapytani czy wybór nowej polityki chcemy przypisać tylko dla końcówek na aktualnie widocznej stronie konsoli (Current Page) czy też do wszystkich końcówek zaznaczonych w danej grupie (All Pages).

 

Webroot-grupowanie-foto6

Na koniec sprawdzamy kolumnę Policy, przy danych stacjach aby upewnić się czy zmiana została