Instalacja klienta Webroot w sieci LAN

icon-support-remoteInstalacja klienta Webroot w sieci lokalnej
przy użyciu oprogramowania PDQ Deploy

Narzędzie zalecane przez producenta
Webroot SecureAnywhere

Pierwszym etapem instalacji jest pobranie aplikacji PDQ Deploy ze strony dostawcy. Przechodzimy na stronę:

  ass

Klikamy w zakładkę Download a następnie w Download PDQ Deploy:

 as

Wpisujemy poprawne dane oraz klikamy w Download PDQ Deploy:

 asss

 Kolejne okno umożliwia już bezpośrednie pobranie aplikacji. Na dole widzimy również materiał w postaci filmu, pomocny podczas pierwszej instalacji i konfiguracji aplikacji. Aby pobrać aplikację klikamy w download here:asssd

Zapisujemy plik na dysku twardym komputera, wypakowujemy oraz uruchamiamy z uprawnieniami administratora:

 asssdc

 Plik po wypakowaniu:

 asssdcd

Klikamy w next:

 asssdcdws

Akceptujemy warunki i ponownie klikamy w next:

 asssdcdwsde

 Potwierdzamy klikając w Install:

 

Rozpoczyna się proces instalacji:

Pod koniec procesu instalacji klikamy w Finish. Od razu aplikacja pozwała się uruchomić:

Podczas pierwszego uruchomienia konieczne jest utworzenie paczki instalacyjnej. Klikamy na ikonę w lewym górnym rogu:

Pierwsze okno kreatora paczki instalacyjnej. Wypełniamy dane takie jak: Name – nazwa paczki, oraz opcjonalnie Description – opis. Pozostałe ustawienia jak: Version, Scanning, Run as Local System, Timeout pozostawiamy
z domyślnymi wartościami.

W drugim oknie kreatora paczki instalacyjnej wskazujemy lokalizację pliku instalacyjnego na lokalnym dysku twardym – może to być plik .exe z definiowanym kluczem licencyjnym – Install File. Pola File Details, Additional Files, MSI Options, Success Codes pozostawiamy z wartościami domyślnymi. Pole Paremeters umożliwia wykorzystanie dodatkowych komend podczas procesu instalacji.

Dodatkowe opcje instalacji .exe w linii komend:

/key=keycode – instaluje aplikację ze zdefiniowanym w parametrze kluczem licencyjnym. Przydatna podczas instalacji .exe bez zdefiniowanego klucza licencyjnego. Przykład: wsasme.exe/key=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

/silent – instaluje aplikację w tle systemu operacyjnego.

/nostart – instalacja aplikacji bez jej uruchomienia. Aplikacja uruchomi się podczas kolejnego startu systemu operacyjnego.

/lockautouninstall=password – umożliwia ukrycie aplikacji Webroot SecureAnywhere w Dodaj/Usuń programy, oraz umożliwia odinstalowanie aplikacji dopiero podczas podania hasła ustalonego w parametrze password.

/autouninstall=password – w odniesieniu do komendy wyżej, umożliwia automatyczną i cichą deinstalację aplikacji Webroot SecureAnywhere.

/exeshowaddremove – dodaję opcję deinstalacji aplikacji Webroot SecureAnywhere w Dodaj/Usuń programy

komendy można łączyć np.: wsasme.exe /key=SA7D-WRSM-8346-5F99-63CE /lockautouninstall=mojehaslo /exeshowaddremove

Zapisujemy zmiany klikając w:asssdcdwsdeeddedeaededed

Teraz wybierzemy stacje końcowe, gdzie będziemy instalować aplikację. Aby to zrobić klikamy w New Target List: