Przepisanie agenta pracującego na wygasłym kluczu licencyjnym, na inny aktywny klucz licencyjny

icon-virtual-check

Podczas testów oprogramowania zdarza się, że klucz licencyjny straci ważność a pełna wersja oprogramowania nabywana jest z innym kluczem licencyjnym. W takiej sytuacji należy przepisać agenta na nowy klucz. Należy wziąć pod uwagę, że agent pracujący na nieaktywnym kluczu licencyjnym odbiera wyłącznie komendę deinstalacji. W jaki sposób przepisać zatem agenta na nowy klucz?

1. Na początku należy sprawdzić na jakim kluczu pracuje agent. Można to zrobić w sekcji Group Managment wyświetlając wartość Keycode.

a1

2. Kolejno w sekcji panelu użytkownika prawy górny róg ekranu > Manage Keycodes sprawdzamy status klucza. Jeżeli jest on nieaktywny, będzie podświetlony na czerwono oraz ze statusem expired.

2

3. Stary klucz licencyjny należy aktywować na kilka , aby umożliwić agentowi odebranie wysłanej komendy, i przepisanie się do innej konsoli/pracy na nowym kluczu licencyjnym. W tym celu należy się skontaktować mailowo z adresem  biuro@wrpolska.pl  Niezbędne będzie podanie starego klucza licencyjnego oraz adresu email konsoli, na który był zarejestrowany.

4. Po otrzymaniu informacji od dystrybutora o przedłużeniu ważności starego klucza licencyjnego o kilka dni, dodajemy do konsoli nowy klucz licencyjny. Przechodzimy: panel użytkownika > Manage Keycodes > Add Product Keycode > NIE zaznaczamy checkboxa Yes > klikamy w Add:

a3

5. Jeżeli klucz licencyjny został poprawnie dodany do konsoli, należy wysłać komendę przepisania agenta na nowo dodany klucz: Endpoint Protection > Group Managment > Agent Commands > Keycode > Change Keycode. Z listy wybieramy właściwy klucz oraz klikamy w Change Keycode.

a4

6. Agent przy najbliższym odświeżeniu polityki i ustawień pobierze nowy klucz licencyjny.