Konsola WEB Pierwszy widok po zalogowaniu

icon-virtual-check

Pierwszy widok po zalogowaniu do konsoli webroot
omówienie informacji widocznych na ekranie

 

 

Aby zalogować się do konsoli przechodzimy na stronę www.wrpolska.pl i w prawym górnym rogu klikamy w Logowanie do konsoli

 

webroot-konsola-web

Po zalogowaniu się do konsoli webowej zobaczycie Państwo główne okno z podstawowymi informacjami:

zzzz

 

Omówmy każdą z nich.
1. W lewym górnym rogu znajduje się sekcja odpowiedzialna za przełączanie się pomiędzy konsolą rozwiązań endpointowych lub urządzeń pracujących pod jednym z systemów mobilnych:

Aby wybrać interesującą nas sekcję, wystarczy kliknąć:

zzz

Kliknięcie w Home prowadzi do strony wyboru konsoli:

zz

Kliknięcie w Endpoint Protection prowadzi do konsoli urządzeń pracujących pod systemami z rodziny Windows:

Kliknięcie w Mobile Protection prowadzi do konsoli rozwiązań mobilnych (jeżeli jest aktywna):

2. W prawym górnym rogu znajdziemy informację w której konsoli aktualnie pracujemy (jeżeli do adresu mailowego podpiętych jest kilka konsol) oraz przycisk umożliwiający zmianę konsoli w której aktualnie się znajdujemy:zzzzz

Po kliknięciu w Change Console można płynnie przełączać się pomiędzy konsolami – wystarczy kliknąć w jedną
z wymienionych na liście:

zzzzzz

 

Nazwę konsoli można edytować. Aby to zrobić, należy kliknąć w przycisk Rename:zzzzzzz

Po wpisaniu poprawnej nazwy, akceptujemy wybór klikając w Save:

zzzzzzzz

3. Po stronie prawej u góry, znajduje się również nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika – adres mailowy:zzzzzzzzz

Kliknięcie w nazwę użytkownika rozwinie menu z następującymi opcjami wyboru:

zaaaaaaaa

Account Settings – umożliwia edycję parametrów konta takich jak: nazwa użytkownika, adres mailowy, hasło, security code, pytanie bezpieczeństwa, numer telefonu, strefa czasowa, poziomy dostępu do poszczególnych konsol.
Manage Users – umożliwia stworzenie nowego użytkownika, tym samym umożliwiając dostęp do konsoli na poziomie różnych uprawnień, jak również edycję dotychczasowego słownika użytkowników.
Manage Keycodes – umożliwia podejrzenie aktualnych jak również wygasłych kluczy licencyjnych. Możliwe jest również dodanie klucza oraz jego zakup za pośrednictwem sklepu producenta oprogramowania Webroot SecureAnywhere.
Downloads – w sekcji znajdziemy wszystkie pliki niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji aplikacji. Znajdują się tutaj paczki instalacyjne przeznaczone dla systemów z rodziny Windows jak również Mac.
Help – kliknięcie powoduje przejście do bazy wiedzy, gdzie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Support – kliknięcie przeniesie Państwa do strony pomocy technicznej, gdzie można wyszukać rozwiązanie problemu technicznego, jak również skontaktować się z pomocą techniczną producenta za pomocą zgłoszenia serwisowego– opcja Open a Support Ticket.
Logout – umożliwia wylogowanie z konsoli, po zakończeniu pracy.

W przypadku pracy w konsoli dla urządzeń mobilnych, menu otrzyma następujący wygląd:

zaaaaaaaabb

Zmiany w stosunku do wyżej wymienionych to sekcje:
Alerts – umożliwiająca zdefiniowanie powiadomienia mailowego lub za pośrednictwem wiadomości SMS w przypadku próby infekcji na urządzeniu, bądź wystąpienia innego niebezpiecznego zdarzenia.
Mobile Protection Settings – sekcja umożliwiająca pobranie i potwierdzenie certyfikatu dla systemów iOS.

4. W zależności od wybrania konsoli w której pracujemy: Endpoint Protection lub Mobile Protection, powinny wyświetlić się zakładki konsoli. Umożliwiają one zarządzanie rozwiązaniem Webroot SecureAnywhere na stacjach końcowych i urządzeniach mobilnych.

Dla Endpoint Protection będzie to:zzzzzzzzzz

Status – główne okno konsoli webowej.
Policies – umożliwia utworzenie, edycję, podgląd i usunięcie już istniejących ustawień dla grupy urządzeń.
Group Managment – umożliwia zarządzanie rozwiązaniem Webroot SecureAnywhere na stacjach końcowych.
Reports – po uruchomieniu tej zakładki otrzymamy możliwość wygenerowania zestawień i raportów dotyczących informacji zebranych przez oprogramowanie Webroot SecureAnywhere na maszynach końcowych.
Alerts – umożliwia zdefiniowanie czy i jaką informację chciałby otrzymać administrator na adres mailowy pod którym zarejestrowana jest konsola, gdy dojdzie do wykrycia próby infekcji lub instalacji agenta na jednej ze stacji.
Overrides – w tym miejscu administrator ma możliwość zdefiniowania listy aplikacji znanych jako bezpieczne/niebezpieczne w odniesieniu do ustawień całej konsoli lub pojedynczej polityki. Ma również możliwość wyeksportowania do .csv zdefiniowanych wcześniej ustawień.
Logs – umożliwia podejrzenie czynności wykonywanych w konsoli przez jej administratorów i użytkowników, jak również prześledzenie wysłanych i statusu wykonania poleceń.
Resources – zakładka umożliwiająca pobranie gotowych plików instalacyjnych. W odróżnieniu od sekcji Downloads, pobierana paczka .exe zawiera już zdefiniowany klucz licencyjny. Dzięki temu proces instalacji jest szybszy.

Dla Mobile Protection będzie to:zzzzzzzzzzz

Statusgłówne okno konsoli webowej.

Devicesumożliwia dodanie urządzenia do konsoli, podgląd i edycję ustawień aplikacji Webroot SecureAnywhere oraz usunięcie urządzenia z konsoli.

Users & Groups – umożliwia dodanie użytkownika i grupy do konsoli, edycję ustawień, usunięcie użytkownika lub grupy jak również import listy użytkowników.

Policies – umożliwia utworzenie, edycję, podgląd i usunięcie już istniejących ustawień dla grupy urządzeń.

Raports – po uruchomieniu tej zakładki otrzymamy możliwość wygenerowania zestawień i raportów dotyczących informacji zebranych przez oprogramowanie Webroot SecureAnywhere na urządzeniach końcowych