Webroot obsługa podkonsol

icon-virtual-check

Obsługa podkonsol,
Czyli wiele konsoli webroot
w jednym panelu Web

 

 

1)      Zmiana domyślnej nazwy podkonsoli

 

Po pierwszym zalogowaniu się do danej konsoli Webroot automatycznie nadaje jej nazwę „Unnamed Console”. Oczywiście możemy zmienić to na coś lepiej opisującego jej zawartość.

 

Aby zmienić powyższą nazwę należy po wejściu w daną podkonsolę kliknąć w Rename
(prawy górny róg ekranu konsoli webroot )

 

foto1-webroot

Wpisujemy nową nazwę podkonsoli np.: „Firma X” i naciskamy Save

 

foto2-webroot

2)      Dodawanie nowej podkonsoli

 

Jeżeli zarządzamy wieloma lokalizacjami w ramach jednej firmy lub jako outsourcing bardzo pomocne okaże się stworzenie osobnych podkonsol, np.: dla różnych oddziałów czy też różnych klientów Webroot.

 

Aby dodać nową podkonsolę wpierw oczywiście otrzymać musimy kolejny klucz licencyjny. Przechodzimy wtedy na stronę www.wrpolska.pl
i w prawym górnym rogu klikamy w Logowanie do konsoli, następnie w Sign up now.

 

foto3-webroot

foto4-webroot

 

 

Wyświetli się nam ta sama strona, na której rejestrowaliśmy swoją konsolę Webroot za pierwszym razem.

W pierwszym polu wpisujemy nasz nowy klucz licencyjny, a wszystkie kolejne uzupełniamy danymi identycznymi jak przy pierwszej rejestracji. Następnie klikamy Register Now.

 

foto5-webroot

Gdy wprowadzimy poprawnie wszystkie dane i system rozpozna fakt, że jesteśmy już właścicielami konsoli głównej zostaniemy przekierowani podstronę, gdzie wybieramy opcję stworzenia nowej podkonsoli dla tego klucza poprzez wybranie opcji Select po lewej stronie.

 

foto6-webroot

 

W kolejnym oknie klikamy Log In i logujemy się do naszej głównej konsoli Webroot. Od momentu zarejestrowania drugiej podkonsoli, po zalogowaniu pojawiać nam będzie się okno wyboru, w której z tych podkonsol chcemy akualnie pracować. Przechodzimy do nowo powstałej podkonsoli Unnamed Console i jeśli chcemy zmieniamy jej nazwę – jak to zrobić znajdziemy w punkcie 1 tej sekcji.

 

foto7-webroot

 

 

3)      Przełączanie się między podkonsolami Webroot

 

Zmiana podkonsoli, w której będziemy pracować możliwe jest poprzez kliknięcie Change Console w prawym górnym rogu i wybranie jej z wyświetlonej listy.

 

foto8-webroot