Import, Eksport polityk

icon-virtual-check
Importowanie,
Eksportowanie polityk

 

1) Eksport i import polityk

W zakładce polityk (Policies) pojawiły się dwa nowe przyciski, które to pozwalają na eksport polityk
z konsoli w której się znajdujemy oraz import polityki skonfigurowanej w innej konsoli.

foto1a

a) Eksport polityki

Po zaznaczeniu jednej z polityk oraz kliknięciu w klawisz Export otwiera nam się nowe okno, gdzie widoczny jest unikalny kod tej polityki. Kod ten możemy skopiować do schowka i przekazać go dowolną drogą (mail, komunikator) do importu do innej konsoli.

foto2

b) Import polityki

Po kliknięciu w klawisz Import otwiera nam się nowe okno, gdzie wybieramy spośród dwóch metod importowania gotowych polityk (Import Type):

Auto – wybór z listy polityk skonfigurowanych w innej konsoli, oczywiście tam też musimy mieć dostęp na poziomie administratora,

Manual – ręczne wklejenie unikalnego kodu polityki, który otrzymaliśmy za pomocą klawisza Export)

foto3

foto4

oraz uzupełniamy kolejne pola:

Policy (Auto) – wybieramy z listy rozwijanej politykę z innej konsoli, którą chcemy importować,

Transfer Code (Manual) – wklejamy unikalny kod polityki, który otrzymaliśmy eksportując żądaną politykę w innej konsoli,

New Policy Name – wprowadzamy nazwę pod którą importowana polityka będzie znana w naszej konsoli,

New Policy Description – dopisujemy krótki opis charakteryzujący tą politykę.

Po uzupełnieniu powyższych danych i kliknięciu w klawisz Import do naszej listy polityk zostanie dodana importowana polityka pod ustaloną nazwą i z żądanymi ustawieniami.

2) Import wyjątków

W zakładce wyjątków (Overrides) pojawił się nowy przycisk, który to pozwala na import wyjątków (pliki „dobre lub złe”) skonfigurowanych wcześniej w innej konsoli, w której oczywiście także jesteśmy administratorem.

foto5a

Po kliknięciu w klawisz Import otwiera nam się nowe okno, gdzie konfigurujemy importowane wyjątki.

foto6

Site to import overrides from – wybieramy z rozwijanej listy nazwę konsoli, z której chcemy importować wyjątki,

Remove Redundant Overrides – porównanie determinacji naszych wyjątków plików z ich charakterystyką w chmurze Webroota i jeśli są identyczne usunie taki wyjątek z naszej listy (jako niepotrzebny / dublujący się),

Overwrite Existing Overrides – nadpisanie wszystkich istniejących wyjątków tymi importowanymi,

Include Policy Based Overrides – jeśli importowane wyjątki były przypisane do odpowiednich polityk taka struktura zostanie zachowana (oczywiście jeśli dana polityka istnieje w naszej konsoli), jeśli nie wyjątki takie zostana przypisane do wszystkich końcówek.

Po uzupełnieniu powyższych danych i kliknięciu w klawisz Import do naszej listy zostaną dodane wszystkie importowane wyjątki z wybranej konsoli.