Import ustawień polityki z innej konsoli – kod transferowy

icon-support-toolsImport ustawień polityki – kod transferowy

Wraz z kolejną aktualizacją konsoli pojawiła się możliwość importu ustawień polityki z innej konsoli. W tym miejscu omówimy import ustawień za pomocą kodu transferowego, czyli unikalnego rekordu w bazie Webroot’a, opisującego zestaw ustawień.

 

  1. W jaki sposób wygenerować transfer code?

Aby wygenerować kod transferowy należy przejść do sekcji Policies:

1

Następnie podświetlić interesującą nas politykę i kliknąć w Export:

 

2

W wyniku czego otrzymamy unikalny Transfer Code:

 

3

 

  1. Import ustawień w innej konsoli administratora.

Polityka jest zestawem ustawień, przypisanym do grupy urządzeń. Zatem, zmiana polityki, umożliwi grupową edycję ustawień na urządzeniach końcowych. Aby importować politykę, należy zalogować się na koncie administratora z pełnymi uprawnieniami.

 

Kolejno, ponownie, przechodzimy do sekcji Policies:

1

Tym razem wybierając opcję Import:

 

4

 

W kolejnym oknie wskazujemy na zakładkę Manual, podajemy wcześniej pozyskany Transfer Code, uzupełniamy nazwę, opis, i kończymy akcję klikając w Import:

 

 

5

 

 

Zaimportowana polityka pojawi się na liście:

Dystrybutor rozwiązań Webroot na Polskę, udostępnia zdefiniowane przez siebie ustawienia dla najczęściej spotykanych konfiguracji urządzeń:

 

7

 

Kod transferowy Opis
-271616827001457190 Konfiguracja zalecana dla urzędów i starostw
-563627902645918403 Praca w środowisku o dużej licznie nieznanych Webroot’owi aplikacji
-83006463631755972 Konfiguracja zalecana dla komputerów klasy PC
-143039003863550215 Konfiguracja zalecana dla systemów serwerowych
376965408533257283 Konfiguracja zalecana dla urządzeń mobilnych