Ilość danych wysyłana do chmury

icon-arrow-cloud

Transfer danych przeznaczony na komunikację z chmurąAplikacja Webroot SecureAnywhere podczas normalnej pracy zużywa średnio 650kB transferu łącza danych, na komunikację z chmurą na dobe.Wartość ta może zmieniać się, w zależności od ilości poleceń wysłanych do endpointa i może wahać się od 300kB do 1500kB/dzień.

Wnioski : wykorzystanie łącza danych dla typowej pracy maszyn biurowych, jest znikome.

Produkty przeznaczone dla domu, działają na zasadzie identycznej jak produkt biznesowy.
Transfer niezbędny dla przesłania zaszyfrowanych kluczy to ok. 2kB na sesję.
Powyżej przykładowe wykorzystanie łącza danych podczas 12h pracy aplikacji.
Transfer danych na urządzeniach mobilnych będzie na poziomie od 100 kB (dane pobrane przy instalacji aplikacji), do 5-20 kB dodatkowego ruchu/tydzień. Dodatkowy transfer wykorzystywany jest np. wraz z uruchomieniem funkcjonalności geolokalizacji.

 

s