Generowania triala 30 dniowego

icon-definition

Generowanie 30 dniowego klucza testowego, zalecane Internet Eksporter
lub Chrome w tym celu.
Przechodzimy na stronę Polskiego dystrybutora Webroot:

Webroot endpoint demo

__________________________________________________________________________________________________

Kolejno na zakładkę Rozwiązania biznesowe > Secure Anywhere Endpoint Protection

 

 

Webroot endpoint demo

Wybieramy przycisk Pobierz demo:

__________________________________________________________________________________________________

 

 

W nowo otwartym oknie wypełniamy dane Klienta końcowego, takie jak: imię i nazwisko, nazwę firmy, telefon kontaktowy oraz adres e mail. Niezbędne jest również określenie liczby licencji (minimum 5) oraz nazwy kraju. Informacje wprowadzamy bez polskich znaków.Po poprawnym wprowadzeniu danych klikamy w przycisk Get my free trial. Jeżeli wszystkie informacje zostały wprowadzone poprawnie, powinno pokazać się kolejne okno zawierające unikalny link do aktywacji konsoli oraz klucz produktu:
__________________________________________________________________________________________________

Webroot endpoint demo

Korzystając z linku Set up link możemy aktywować dostęp do konsoli:

__________________________________________________________________________________________________

 

b556Automatycznie powinny zostać wypełnione takie informacje jak: klucz produktu oraz adres e mailowy. W polu Password wprowadzamy hasło umożliwiające późniejszy dostęp do konsoli. Repeat Password – powtarzamy hasło. Your Personal Security Code – dodatkowe zabezpieczenie w postaci min. 6 cyfr. Dodatkowe pytanie kontrolne wraz z odpowiedzią – pomocne w przypadku utraty hasła lub dostępu do konta e mailowego. Klikając w Register now akceptujemy regulamin, jednocześnie potwierdzamy wyżej wprowadzone informacje.

__________________________________________________________________________________________________

 

Aktywacja zakończona. Spróbujmy zalogować się do konsoli. Klikając na Log in:

 

b534Zostajemy przekierowani na stronę logowania, gdzie można sprawdzić poprawność wcześniej wprowadzonych danych:

 

 

Webroot endpoint demo

UWAGA !!!

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby każdy administrator samodzielnie aktywował dostęp do konsoli ponieważ hasło dostępowe powinno być znane tylko i wyłącznie osobie administrującej konsolą.