Jakie dane wysyła do chmury webroot

icon-rollback
Co produkty firmy WEBROOT
wysyłają do chmury WIN?

 
Produkty Webroot SecureAnywhere w czasie skanowania plików i aplikacji
komunikują się z chmurą Webroot Intelligence Network (WIN). W momencie
natrafienia przez Webroota na plik, który musi zostać zweryfikowany w chmurze WIN,
wysyłane są tam pewne zaszyfrowane metadane, a mówiąc dokładniej: hash MD5,
nazwa i ścieżka pliku, jego wielkość, vendor i nazwa produktu wraz z wersją oraz
ewentualny podpis elektroniczny

 

a tak w logach lokalnych: